Inloggad som:

avslutad_Palbociclib

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Palbociclib
En forskningsstudie för utvärdering av palbociklib (ibrance®) i kombination med irinotecan och temozolomid och/eller i kombination med topotecan och cyklofosfamid hos barn med återkommande eller okänsliga solida tumörer.
PHASE 1/2 STUDY TO EVALUATE PALBOCICLIB (IBRANCE®) IN COMBINATION WITH IRINOTECAN AND TEMOZOLOMIDE OR IN COMBINATION WITH TOPOTECAN AND CYCLOPHOSPHAMIDE IN PEDIATRIC PATIENTS WITH RECURRENT OR REFRACTORY SOLID TUMORS
PLACEHOLDER
I fas 2-delen kommer man att utvärdera i en randomiserad studie om effekten av palbociklib+irinotekan+temozolomid är bättre än enbart irinotekan+temozolomid för patienter med Ewing sarkom som är okänsligt för behandling eller har återfall. Fas 2 kommer att bedrivas i Nord -och Sydamerika, Europa och Asien.
Mer information om studien för vårdgivare
1- Histologiskt bekräftad Ewing sarkom. 2- Ålder ≥2 och <21 år vid studietillträdet. 3- Lansky prestationsstatus ≥50% för patienter ≤16 år eller Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 0, 1 eller 2 för patienter> 16 år. 4- Tillräcklig benmärgsfunktion.
1- Tidigare behandling med en CDK4/6-hämmare eller tidigare behandling med en irinotekan och/eller temozolomid-innehållande behandling. 2- Tidigare intolerabilitet för irinotekan och/eller temozolomid. 3- Strålbehandling inom 14 dagar före studieinträde. 4- Tidigare bestrålning till > 50% av ben
Behandling
Fas 2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-02-05)

Tillbaka till listan