Inloggad som:

avslutad_PALAESTRA

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PALAESTRA
Palliativ kort hypofraktionerad strålbehandling följt av cytostatika vid cancer i matstrupen eller övre magmunnen.
Palliative short-course hypofractionated radiotherapy followed by chemotherapy in adenocarcinoma of the esophagus or esophagogastric junction trial – a phase II clinical trial protocol.
PLACEHOLDER
Studien undersöker behandlingssekvensen strålbehandling (5 x 4 Gy) följt av cytostatika (FOLFOX x 4) som palliativ behandling. Primär utfallsvariabel är förbättring av dysfagi.
Mer information om studien för vårdgivare
1. Adenocarcinom i esofagus inkl gastroesofageala övergången. 2. Palliativ situation 3. WHO 0-2 4. Dysfagi > 0
1. Stent i esofagus 2. Tidigare onkologisk behandling mot sjukdomen
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-08-07)

Tillbaka till listan