Inloggad som:

PACOS

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PACOS
Effekt av träning vid koloncancer. Histologiska och kliniska effekter av träning vid behandling av koloncancer
Physical Activity and its impact on COlon cancer Surgery (PACOS)
PLACEHOLDER
Prospektiv studie som studerar hur fysisk status innan kurativ operation av tjocktarmscancer påverkar postoperativa komplikationer samt uttryck av immunceller i mikromiljön av tumören. Hypotesen är att personer som är mer fysiskt aktiva/har bättre fysisk status har både färre postoperativa komplikationer samt ett mer gynnsamt uttryck av immunceller i tumörens mikromiljö. Individer som inkluderas genomgår flertalet fysiska tester, DXA-scan samt fyller i frågeformulär kring deras hälsa och fysisk aktivitet. Detta ligger sedan till underlag för att beräkna individernas fysiska status. Detta upprepas vid 6 och 12 månader postoperativt. Individerna analyseras utefter deras fysiska status för att se om det föreligger skillnader dels i postoperativa komplikationer samt immunologisk profil i tumörens mikromiljö.
Mer information om studien för vårdgivare
Personer >18år som diagnostiserats med tjocktarmscancer och som ska opereras med kurativ intention
- Preoperativ strålbehandling - Kan ej genomföra fysiska tester pga begränsningar - Kan ej redogöra sig muntlig och/eller skriftlig information
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2021-03-26)

Tillbaka till listan