Inloggad som:

PACED

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PACED
Patient-centred digital support during adjuvant endocrine breast cancer treatment
Patient-centred digital support during adjuvant endocrine breast cancer treatment
PLACEHOLDER
En randomiserad klinisk studie för att utvärdera ett patientcentrerat digitalt stöd under förebyggande hormonell bröstcancerbehandling. Syftet är att undersöka om detta stöd via en app, som tillägg till standarduppföljning, leder till mindre biverkningar och bättre livskvalitet. Uppföljning sker vid baseline, efter 6, 12 och 24 månader. Totalt antal patienter: 300.
Mer information om studien för vårdgivare
- Hormone receptor positive breast cancer - On adjuvant endocrine treatment 0-16 weeks ago when they have their routine follow-up after adjuvant radiotherapy - Age: adults 18 year and above
- Not able to understand Swedish good enough or too cognitively impaired to answer the patient reported outcome measures - No mobile phone with internet access
Omvårdnad
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Katja Grönros (2024-01-24)

Tillbaka till listan