Inloggad som:

avslutad_PAC203

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PAC203
En öppen, randomiserad fas 2-studie för att fastställa lämplig dos pacritinib hos patienter med trombocytopeni och primär myelofibros, sekundär myelofibros efter polycytemia vera, eller sekundär myelofibros efter essentiell trombocytopeni, som tidigare behandlats med ruxolitinib.
An Open-Label, Randomized, Phase 2 Dose-Finding Study of Pacritinib in Patients with Thrombocytopenia and Primary Myelofibrosis, Post-Polycythemia Vera Myelofibrosis, or Post-Essential Thrombocytopenia Myelofibrosis Previously Treated with Ruxolitinib.
PLACEHOLDER
Studiens utformnings ska underlätta valet att pacritinibdos för fortsatta kliniska studier. Att undersöka sambandet mellan dos och respons vad gäller effekt, uppmätt som minskning av mjältens volym med hjälp av MR och total symtompoäng (TSS) på MPN-SAF TSS 2.0.
Mer information om studien för vårdgivare
Primär Myelofibris eller sekundär myelofibros efter polycytemia vera eller efter essentiell trombocytopeni. Sviktande på ruxolitinib (bestämt enligt enskild prövare). Palpabel mjälte (>5cm nedom arcus). Symtompoäng >10 enligt MPN-SAF TSS 2.0. QTC <450ms EKG enligt Fredericia metod. EF >45% (MUGA)
Tidigare behandling med pacritinib. Behandling med antikoagulantia. Medicinering som kan förlänga QTc tiden. New York Heart Association Class II, III, el IV hjärtsvikt. CTCAE hjärtarytmi >2 de senaste 6 månaderna.
Behandling
Fas 2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-05-25)

Tillbaka till listan