Inloggad som:

avslutad_ORCHARD

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ORCHARD
A Biomarker-Directed Phase 2 Platform Study in Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer whose Disease has Progressed on First-Line Osimertinib Therapy.
A Biomarker-Directed Phase 2 Platform Study in Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer whose Disease has Progressed on First-Line Osimertinib Therapy.
PLACEHOLDER
En biomarkörstyrd fas 2 plattformsstudie för patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer vars sjukdom har förvärrats på första linjens behandling med osimertinib. Inledande prescreeningperiod där vävnad skickas till centralt lab för analys/matchning av behandling. Därefter screening och behandling enl tillgänglig modul. Modulerna innehåller olika kombinationer av behandlingar i form av tabletter eller tablett + intravenös behandling alt intravenösa behandlingar. Fler moduler kan bli tillgängliga och läggs då till i denna plattformsstudie. Generellt för samtliga moduler är en tät uppföljning första månaderna med som oftast varje vecka för att sedan kunna glesas ut.
Mer information om studien för vårdgivare
Tidigare behandling med Osertinib.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-08-28)

Tillbaka till listan