Inloggad som:

Optunebehandling för patienter med glioblastom- patienternas, närståendes och personalens uppfattning av behandlingen - en kvalitativ intervju samt enkät studie

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Optunebehandling för patienter med glioblastom- patienternas, närståendes och personalens uppfattning av behandlingen - en kvalitativ intervju samt enkät studie
Optunebehandling för patienter med glioblastom- patienternas, närståendes och personalens uppfattning av behandlingen - en kvalitativ intervju samt enkät studie
En studie kring Optune (tumor treating fields) behandling för patienter med glioblastom med fokus på olika aspekter av behandlingen, faktorer som påverkar patientens behandlingsbeslut, samt deras och närståendes /efterlevandes samt NovoCures personals erfarenheter
PLACEHOLDER
Sedan införandet av Optune behandling för ca 3 år sedan, har ännu inga uppföljande studier genomförts i Sverige. Uppföljning kring denna unika behandlingsform, som förutsätter samarbete mellan vården, patienter, närstående och företaget som tillhandahåller utrustning och monitorerar patienter i deras hem, bedöms därför viktigt, och har önskats. Målet är att samla patienters och närståendes/efterlevandes erfarenheter och inställning till Optune behandlingen samt att undersöka vad som påverkar patienten inför behandlingsbeslut, både före start och under behandlingens gång. För att få en komplett bild undersöks även i en anonymiserad enkät, personalens erfarenheter från sitt arbete i patienternas hem. Läkarnas erfarenheter har samlats in i en anonymiserad enkät, enligt yttrande från EPM.
Mer information om studien för vårdgivare
Inkluderar över hela Sverige. Patient som tackar ja till att vara med i studien
Patient /närstående tackar nej till att medverka i studien.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Ingela Jakobsson (2023-04-25)

Tillbaka till listan