Inloggad som:

Optimering inför stor kolorektalcancer kirurgi

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Optimering inför stor kolorektalcancer kirurgi
Optimering inför stor kolorektalcancer kirurgi
Optimering inför stor kolorektalcancer kirurgi
PLACEHOLDER
Komplikationsfrekvensen efter kolorektal cancerkirurgi har traditionellt varit hög med långa vårdtider. Idag finns ingen standardiserad plan för att optimera patienter i god tid innan kirurgi. Många patienter med kolorektalcancer lider av samtidiga sjukdomar såsom hjärt, lung, njursjukdomar och diabetes. Ca 40% av patienterna som skall opereras lider av undernäring. Överkonsumption av alkohol och tobak och blodbrist är riskfaktorer som behöver optimeras innan operationen. På Danderyds sjukhus har vi startat ett så kallat "optimeringscentrum" för detta ändamål och önskar nu att studera effekterna av en organiserad optimerad vård.
Mer information om studien för vårdgivare
- Kolorektalcancer som planeras för kirurgi på Danderyds Sjukhus
- Ålder <18 år - Kognititv svikt - Metastaserad sjukdom
Behandling
Ej tillämpbar
Kurativ
Ej tillämpbar

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-10-19)

Tillbaka till listan