Inloggad som:

Optima

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Optima
Optimastudien - en internationell randomiserad studie för att optimera indikationen för adjuvant medicinsk standardbehandling vid bröstcancer
Optimal personalised treatment of early breast cancer using Multi-parameter Analysis. ( OPTIMA )
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att undersöka om en genomisk test (PAM50) av patientens tumör kan individualisera behandlingen och minska behovet av kemoterapi utan negativ inverkan på återfall och överlevnad, för patienter med hormonkänslig primär bröstcancer med begränsad spridning till axill-lymkörtlarna. Den teststyrda behandlingsstrategin jämförs med standardbehandling.
Mer information om studien för vårdgivare
Ny diagnosticerad och opererad invasiv bröstcancer där PAD visar ER-positiv och HER2-negativ tumör och där det föreligger begränsad spridning till lymfkörtlarna i axillen och där standardbehandlingen är kemoterapi följt av endokrin terapi. Tumörstorlek och lymfkörtelstatus enligt protokoll.
Fjärrmetastatisk sjukdom, ER-negativ eller HER2-positiv amplifierad tumör.
Behandling
Ej tillämpbar
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Susanne Zachau (2023-01-23)

Tillbaka till listan