Inloggad som:

avslutad_OPINION

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_OPINION
En fas IIIb-, enarmad, öppen, multicenterstudie av underhållsbehandling med Olaparib som monoterapi för platinakänsliga patienter med återfall av ej ärftlig muterad äggstockscancer av typ BRCA, med full eller partiell respons efter platinabaserad kemoterapi
OPINION - A phase IIIb, Single-arm, Open-label Multicentre Study of Olaparib Maintenance Monotherapy in Platinum Sensitive Relapsed non-Germline BRCA Mutated Ovarian Cancer Patients who are in Complete or Partial Response Following Platinum based Chemotherapy
PLACEHOLDER
OPINION är en internationell studie med 250 patienter som har fått återfall av äggstockscancer och som svarat på återfallsbehandling med platinainnehållande cytostatika. Cancern får inte vara av ärftlig typ. Samtliga patienter i studien får aktiv behandling med PARP-hämmaren Olaparib (Lynparza)
Mer information om studien för vårdgivare
• Patienter med höggradig cancer • Patienten får inte ha en ärftlig (germline) BRCA-mutation • Minst 6 månaders PFS mellan de två senaste platinabaserade regimerna • Minst 4 cykler platinabaserad cytostatika • Minst partiell respons på behandling • Start Olaparib inom 8 veckor
• Behandling med kemoterapi eller radioterapi inom tre veckor från planerad behandlingsstart. • Patienter med konstaterad ärftlig (germline) BRCA-mutation. • Tidigare behandling med PARP-inhibitor. • Kvarstånde biverkningar ≥ grad 2 • Samtidig behandling med CYP3A-inhibitor
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-04-23)

Tillbaka till listan