Inloggad som:

OnkoVir

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

OnkoVir
En öppen fas:I studie med doseskalering och expandering för att undersöka säkerheten och effekten av BI 1821736 hos patienter med avancerade solida tumörer
An open-label, Phase I dose escalation and expansion trial to investigate safety and efficacy of BI 1821736 in patients with advanced solid tumors
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att finna en lämplig och säker dos av studieläkemedlet BI 1827736. Studieläkemedlet är en typ av immunonkologisk behandling där man har modifierat ett virus som är tänkt att aktivera ditt immunsystem och därigenom förstöra cancercellerna. Vid en vanlig virusinfektion aktiveras kroppens immunsystem för att skydda kroppen genom att döda viruset. Eftersom cancerceller inte har samma immunitet som normala celler i kroppen hoppas man att viruset istället dödar de celler som är drabbade av cancer men att de vanliga friska cellerna som har ett fungerande immunsystem ändå kan ta hand om viruset.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med avancerade solida tumörer, som har fått all standardbehandling
patient med hjärnmetastas (undantag om de har strålats och är symtomfria)
Behandling
Fas 1
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-01-30)

Tillbaka till listan