Inloggad som:

avslutad_Onconova 04-30

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Onconova 04-30
Onconova 04-30 / En internationell randomiserad kontrollerad fas III- studie med Rigosertib alternativt en annan behandling som bestäms av studieläkare för patienter med myelodysplastiskt syndrom som tidigare sviktat vid behandling med hypometylerande agens.
Onconova 04-30
PLACEHOLDER
En internationell randomiserad kontrollerad fas III- studie med Rigosertib alternativt en annan behandling som bestäms av studieläkare för patienter med myelodysplastiskt syndrom som tidigare sviktat vid behandling med hypometylerande agens.
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-09-13)

Tillbaka till listan