Inloggad som:

avslutad_Onconova, 04-30

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Onconova, 04-30
En internationell randomiserad kontrollerad fas III-studie med Rigosertib alternativt en annan behandling som bestäms av studieläkare för patienter med myelodysplastiskt syndrom som tidigare sviktat vid behandling med hypometylerande agens.
A Phase III, International, Randomized, Controlled Study of Rigosertib Versus Physician's Choice of Treatment in Patients With Myelodysplastic Syndrome After Failure of a Hypomethylating Agent.
PLACEHOLDER
Randomiserad studie mellan rigosertib och läkarens bästa val för MDS patienter som sviktat på azacitadin-behandling.
Mer information om studien för vårdgivare
MDS med blastökning >5% i BM, 18-81 år, cytopenier, progress under behandling med azacitidin eller decitabine.
Patienter där intensiv kemoterapi eller transplantation av aktuell, tidigare AML med blaster >30%, hyponatremi, kramper.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan