Inloggad som:

ONCORELLA-1 (ONC001-CL-001)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

ONCORELLA-1 (ONC001-CL-001)
En fas I/II, öppen enarmad studie av säkerhet, tolerabilitet och antitumöreffekt vid behandling med orellanin hos patienter med metastaserad klarcellig njurcancer eller papillär njurcancer
A phase I/II, open label, single arm study on safety, tolerability and anti-tumour efficacy of orellanine treatment in patients with metastatic clear-cell or papillary renal cell carcinoma
PLACEHOLDER
Studien skall utvärdera säkerhet, tolerabilitet och antitumöreffekt vid behandling med orellanin av patienter med metastaserad klarcellig njurcancer eller papillär njurcancer. Orellanin är starkt njurspecifikt. Orellanin kommer att administreras som intravenös infusion till patienten som har pågående hemodialysbehandling.
Mer information om studien för vårdgivare
Papillär eller klarcell njurcancer Fått SOC men har progress Har njursvikt och går på hemodialys ECOG 0-2
Aktiv hjärnmetastaser
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Caroline Brav (2024-02-07)

Tillbaka till listan