Inloggad som:

Omaha 004

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Omaha 004
En fas 3, randomiserad, öppen studie av MK-5684 kontra alternativ Abirateronacetat eller enzalutamid hos deltagare med metastaserande kastrationsresistenta Prostatacancer (mCRPC) som utvecklats vid eller efter föregående behandling med en nästa generation Hormonellt medel (NHA)
A Phase 3, Randomized, Open-label Study of MK-5684 Versus Alternative Abiraterone Acetate or Enzalutamide in Participants with Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer (mCRPC) That Progressed On or After Prior Treatment with One Nextgeneration Hormonal Agent (NHA)
PLACEHOLDER
Att utvärdera TFST för deltagare som behandlas med MK-5684 jämfört med deltagare behandlas med alternativt abirateronacetat eller enzalutamid.
Mer information om studien för vårdgivare
*Har histologiskt eller cytologiskt bekräftat (om acceptabelt enligt lokal hälsa myndighetsföreskrifter) adenokarcinom i prostata utan småcellig histologi. Diagnos ska anges i en patologirapport och bekräftas av utredaren. * Har prostatacancerprogression medan du får ADT (eller efter bilateral orkie
*Har närvaro av gastrointestinala tillstånd, t.ex. malabsorption, som kan påverka absorption av studiemedicin. * Kan inte svälja kapslar/tabletter. * Historik om hypofysdysfunktion. Obs: Undantag kan övervägas efter konsultation med sponsor.
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-05-14)

Tillbaka till listan