Inloggad som:

avslutad_OlympiA

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_OlympiA
En randomiserad dubbelblind fas III studie för att utvärdera olaparibs effekt och säkerhet i jämförelse med placebo när det ges som adjuvant behandling till patienter med BRCA1/2 mutation och HER2 negativ primär bröstcancer som avslutat lokal behandling och kemoterapi.
A randomized double-blind, parallel group, placebo-controlled mult-centre Phase III study to assess the efficacy and safety of olaparib versus placebo as adjuvant treatments in patients with germline BRCA 1/2 mutations and high risk HER2 negative primary breast cancer who have completed definitive local treatment and neoadjuvant or adjuvant chemotherapy.
PLACEHOLDER
En randomiserad dubbelblind fas III studie för att utvärdera olaparibs effekt och säkerhet i jämförelse med placebo när det ges som adjuvant behandling till patienter med BRCA1/2 mutation och HER2 negativ primär bröstcancer som avslutat lokal behandling och kemoterapi.
Mer information om studien för vårdgivare
Kvinnor och män som har BRCA1/2 mutation och HER2 negativ bröstcancer. Har behandlats med kemoterapi och/eller radioterapi.
Kvarstående toxicitet efter kemobehandling. Metastatisk sjukdom.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-12-01)

Tillbaka till listan