Inloggad som:

avslutad_OLIGO

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_OLIGO
Precisionsstrålbehandling (SBRT) mot kända tumörer som tillägg till standardbehandling.
A randomized phase II study of Stereotactic Body Radiotherapy (SBRT) prior to chemotherapy versus chemotherapy alone in patients with oligometastatic non-small cell lung cancer (NSCLC).
PLACEHOLDER
Patienter med oligometastaserad icke småcellig lungcancer (NSCLC). Randomisering mellan standardcytostatika eller tillägg av SRT innan behandlingsstart.
Mer information om studien för vårdgivare
Oligometastaserad icke småcellig lungcancer (NSCLC). Tumören får inte vara >5 cm. Patienter med metastaser i lunga, och /eller lever och /eller binjurar.
T4 tumör som invaderar luftstrupen , intilliggande kotkroppen, matstrupe, mediastinum, hjärta, stora kärl eller carina. Patienter med maligna lungsäcks knölar, malignt perikardutgjutning eller malign pleurautgjutning.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan