Inloggad som:

avslutad_ODX-003

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ODX-003
En randomiserad, dubbelblind, dossökande fas II multicenterstudie med upprepad dosering av ODX för behandling av patienter med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser
A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for treatment of patients with castration resistant prostate cancer(CRPC) and skeletal metastasis
PLACEHOLDER
Utvärdering av skelettförändringar med blodprover och skelettscint och CT. Infusion var annan vecka, max 10 ggr. 3 timmars övervakning
Mer information om studien för vårdgivare
Bevisad sjukdomsprogress baserad på > 2 eller fler skelettförändringar. Stigande PSA.
Tandoperaton inom 6 månader
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan