Inloggad som:

avslutad_NZ-DTX-001

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_NZ-DTX-001
En fas 1a/1b, första gången i människa, doseskalterings-och dosexpanssionsstudie med NZ-DTX-en beredning med docetaxel som ges direkt i tumören med hjälp av en spruta hos personer med spridd cancer
A phase la/lb, First-in-Human, open label, multicentre, dose-escalation and dose-expansion study of a novel NanoZolid-docetaxel depot formulation (NZ-DTX) given as an intratumoural injection injection in patients with advanced solid tumours
PLACEHOLDER
Nz-DTX är en Fas-I studie (first-in-human). Det gäller intra-tumöral injektion av docetaxel i en formulering som efter några minuter blir som gips. Därefter blir det en långsam utsöndring av docetaxel. På det viset tror vi att man kan ge mycket högre lokala koncentrationer av docetaxel utan att ha en signifikant systemisk exponering för läkemedlet. Det gäller patienter med ffa spridning till hud men även subkutana metastaser kan vara aktuella för injektion.
Mer information om studien för vårdgivare
ECOG 0–2 Kutana lesioner måste vara minst 25 mm långa och 4mm i tjocklek Subkutana lesioner måste vara minst 20 mm x 20 mm
Absolute neutrophil count (ANC)<1.5 x 109/L Platelet count <100 x 109 Haemoglobin<9.0 mg/dL International Normalized Ratio (INR)>1. Koagulationsrubbning som utgör en signifikant ökad risk för blödning med intra-lesioninjektion
Behandling
Fas 1
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-09-16)

Tillbaka till listan