Inloggad som:

NUCOG VI- RWD Avelumab

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

NUCOG VI- RWD Avelumab
Studie av cytostatikabehandling efter tidigare genomgången behandling med immunterapi vid avancerad cancer i urinvägarna.
Chemotherapy after immunotherapy in patients with locally advanced and metastatic urothelial cancer - an observational, non-interventional study NUCOG VI.
PLACEHOLDER
Kartläggning av behandlingsmönster, tumörrespons och överlevnad vid cytostatikabehandling given i klinisk rutin för patienter som tidigare erhållit immunterapi för metastaserad urotelial cancer.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med metastaserad urotelial cancer som tidigare erhållit immunterapi och skall erhålla cytostatika.
Ej tillämpbar
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan