Inloggad som:

avslutad_VINGEM

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_VINGEM
En jämförande studie mellan två olika cytostatikabehandlingar för patienter med spridd blåscancer och nedsatt njurfunktion.
A mulitcenter, randomized phase II trial of vinflunine/gemcitabine versus carboplatin/gemcitabine as first line treatment in patients with metastatic urothelial carcinoma unfit for cisplatin based chemotherapy due to impaired renal function.
PLACEHOLDER
.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med metastaserad blåscancer, som man bedömer ej kan erhålla cisplatinbaserad cytostatika pga. nedsatt njurfunktion. Histologiskt eller cytologiskt bekräftad övergångsepitelcancer i urinvägarna. Creatinine clearance 30-60 ml/min.Metastaserad sjukdom enligt recist 1.1.ECOG 0-1.
Försämrad benmärg/lever funktion. Annan malignitet.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan