Inloggad som:

avslutad_NTproBNP

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_NTproBNP
NTproBNP-studien. Prospektiv studie av NT-proBNP som markör för upptäckt av hjärtpåverkan vid behandling med trastuzumab (Herceptin ®) vid bröstcancerbehandling.
PLACEHOLDER
Prospektiv studie av NT-proBNP för patienter med Her2-positiv bröstcancer som planeras få Herceptin (trastuzumab) under 1 år. I studien undersöks EKG och blodprovet NT-proBNP (hjärtskademarkör) i samband med att rutinmässiga ultraljud (UCG) över hjärtat utförs.
Mer information om studien för vårdgivare
Her2 positiv bröstcancer
Observation
Fas 1
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan