Inloggad som:

avslutad_NorPACT-1

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_NorPACT-1
Värdet av cellgiftsbehandling inför kirurgi mot pankreascancer (NorPACT-1)
Nordic Pancreatic Cancer Trial ( NorPACT) -1
PLACEHOLDER
Randomiserad multicenterstudie som vill studera om neoadjuvant behandling inför kurativt syftande kirurgi, whipple, ger en överlevnadsvinst, dels på kort sikt (1år) men även på lång sikt.
Mer information om studien för vårdgivare
Stark misstanke/bekräftad pankreascancer T1-3, Nx, M0 Ålder > 18 år Bedöms tåla den neoadjuvanta cytostatikabehandlingen.
Bedöms inte tåla den neoadjuvanta cytostatikabehandlingen Bedöms inte vara i skick för pankreaskirurgi Annan malign sjukdom dom senaste 5 åren Graviditet
Behandling
Fas 1
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2021-12-14)

Tillbaka till listan