Inloggad som:

NordicTrip/NBG-19-01; SWEBCG 19-01

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

NordicTrip/NBG-19-01; SWEBCG 19-01
NordicTrip, en translationell randomiserad fas-3 studie som undersöker effekten av tillägget av Capetitabine till Karboplatin-baserad kemoterapi före operation vid tidig trippelnegativ bröstcancer.
A Translational Randomized Phase III Study Exploring the Effect of the Addition of Capecitabine to Carboplatinum Based Chemotherapy in Early Tripple Negative Breast Cancer.
PLACEHOLDER
NordicTrip, en translationell randomiserad fas-3 studie som undersöker effekten av tillägget av Capetitabine till Karboplatin-baserad kemoterapi före operation vid tidig Trippelnegativ Bröstcancer.
Mer information om studien för vårdgivare
• ER och PgR ≤10% eller ER <1% • HER2-normal • WHO 1-2 • Tumör i bröstet som är 20 mm eller mer och/eller N1-3
• Metastatisk sjukdom • Inflammatorisk bröstcancer • Tidigare behandling med cytostatika
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Maria Gadmar (2024-02-27)

Tillbaka till listan