Inloggad som:

avslutad_NORDIC 9

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_NORDIC 9
Nordisk randomiserad multicenter fas II-studie med kemoterapibehandling (S1) hos äldre individer med avancerad kolorektalcancer.
Full dose monotherapy S-1 (followed by irinotecan) compared to reduced dose combination therapy (S-1/oxaliplatin followed by S-1/irinotecan) as initial therapy for older patients with metastatic colorectal cancer.
PLACEHOLDER
Äldre patienter (≥70 år) med ej operabel metastaserad colorektalcancer och som ej är kandidat för full dos standard kemoterapi. WHO 0-2.Randomiseras mellan arm A: 1a linj. Behandling med full dos S1 (Teysuno mono) och arm B: en kombination av S1 och oxaliplatin.
Mer information om studien för vårdgivare
≥70 år,verifierad colorektal adenocarcinoma, ej resektabel sjukdom, ej kandidat för full dos standardbehandling, WHO 0-2 med minst 3 mån förväntad överlevnad, adekvat organfunktion.
Kurativ sjukdom, CNS metastaser, ileus eller subileus, instabil Mb Chron eller ulcerös colit, perifer neuropati, andra allvarliga sjukdomar eller tillstånd. Behandling med cytostatika tidigare än 180 dagar före randomisering, känd överkänslighet mot läkemedel som används i studien.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan