Inloggad som:

avslutad_Nordic 8

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Nordic 8
Cytostatikabehandling vid potentiellt resektabel metastaserad colorektalcancer med viltyp KRAS och BRAF: alternerande cytostatika med cetuximab, en randomiserad fas II-studie.
FOLFIRI + Erbitux versus alternerende FOLFIRI + Erbitux/FOLFOX + Erbitux til patienter med RAS og BRAF wild type metastaserende kolorektalcancer.Et randomiseret fase II studie.
PLACEHOLDER
Första linjens behandling mot metastaserande kolorektalcancer med vildtyp RAS och BRAF. Randomiseras mellan standardbehandling FOLFIRI+Erbitux eller alternerande FOLFIRI + Erbitux i 2 cykler + FOLFOX +Erbitux i 2 cykler osv. Behandling varannan vecka
Mer information om studien för vårdgivare
Adenocarcinom i kolon eller rektum. RAS och BRAF vildtyp. Minst en mätbar metastas.
Resektabel sjukdom utan behov av tumörkrympning. Hjärtsjukdom senaste 12 månaderna. Ingen tidigare behandling mot metastaserad sjukdom.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan