Inloggad som:

NordCML013

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

NordCML013
NordCML013
Forskningsstudie för att utvärdera rollen av immunförsvaret samt leukemiska stamceller vid kronisk myeloisk leukemi (KML) efter avslutad TKI-behandling
PLACEHOLDER
Forskningsstudie för att utvärdera rollen av immunförsvaret samt leukemiska stamceller vid kronisk myeloisk leukemi (KML) efter avslutad TKI-behandling
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter som är lämpliga för behandlingsstopp och som stått på TKI-behandling i minst 4 år tillfrågas om studiedeltagande av behandlande läkare vid respektive deltagande studieklinik. Studien har inga övriga inklusion eller exklusionkriterier.
Studien har inga övriga inklusion elelr exklusionkriterier.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Akademiska sjukhus (2023-09-26)

Tillbaka till listan