Inloggad som:

avslutad_NOR-GRASPALL 2016, Akut lymfatiskt leukemi (ALL)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_NOR-GRASPALL 2016, Akut lymfatiskt leukemi (ALL)
NOR-GRASPALL 2016: Eryaspasebehandling för barn och ungdomar med
Single-Arm Pharmacokinetic/Pharmacodynamic and safety study of ERYASPASE
PLACEHOLDER
Syftet med denna studie är att undersöka säkerheten och den biologiska effekten av Eryaspase, en ny beredningsform av asparaginase, medicinen har inkorporeras i de röda blodkropparna från en bloddonator. Asparaginase skyddas därmed inne i de röda blodkropparna från att brytas ned av antikroppar.
Mer information om studien för vårdgivare
Barn/föräldrar tillfrågas (samtycker muntligt och skriftligt) om studien då en allergi mot PEG-asparaginase uppstått. Vara mellan 1-18 år gammal i Sverige
Behandling
Ej tillämpbar
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2021-03-05)

Tillbaka till listan