Inloggad som:

avslutad_NMSG24/15 (KED)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_NMSG24/15 (KED)
En klinisk fas 2-studie med karfilzomib, elotuzumab och dexametason för behandling av myelom med återfall eller eller progress efter 1-3 tidigare behandlingslinjer.
En klinisk fas 2-studie med karfilzomib, elotuzumab och dexametason för behandling av myelom med återfall eller eller progress efter 1-3 tidigare behandlingslinjer.
PLACEHOLDER
Multicenter, open-label, icke-randomiserad klinisk fas 2-studie med syfte att bedöma Overall Respons Rate (ORR) och CR genom ny läkemedelskombination; Karfilzomib, Elotuzumab och Dexametason.
Mer information om studien för vårdgivare
Inklusion för patienter mellan 18 och 75 år med diagnostiserat multipelt myelom i återfall eller progress efter 1-3 behandlingslinjer där Bortezomib och/eller Lenalidomid ingått.
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-05-28)

Tillbaka till listan