Inloggad som:

NMDSG14-B-2

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

NMDSG14-B-2
A phase II multicenter single-armed study using subject-specific minimal residual disease markers to adopt treatment after allogeneic stem cell transplantation for subjects with myelodysplastic syndrome - MDS
A phase II multicenter single-armed study using subject-specific minimal residual disease markers to adopt treatment after allogeneic stem cell transplantation for subjects with myelodysplastic syndrome - MDS
PLACEHOLDER
En fas 2 studie som utvärderar effekten av att använda individspecifika markörer för minimal restsjukdom för att modifiera behandling efter allogen stamcellstransplantation hos personer med myelodysplastisktsyndrom MDS
Mer information om studien för vårdgivare
Vuxna patienter med diagnostiserad MDS, varianter av MDS, myeloproliferativt syndrom eller akut myelomisk leukemi med myelodysplastiska förändringar upp till 30% blaster som är kandidat för allogen SCT.
Ingen generetisk abberation är identifierad
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2023-10-23)

Tillbaka till listan