Inloggad som:

NivoILP

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

NivoILP
NivoILP - En fas Ib/II dubbel-blind placebo-kontrollerad studie som utvärderar den synergistiska effekten av nivolumab för patienter med in-transit metastaser av malignt melanom som genomgår isolerad hyperterm perfusion
A phase Ib/II randomized double-blind placebo controlled trial evaluating the effect of nivolumab for patients with in-transit melanoma metastases treated with isolated limb perfusion - the NivoILP trial
PLACEHOLDER
Syftet med denna studie är att utvärdera om läkemedlet nivolumab (Opdivo®) som tillägg till isolerad hyperterm perfusion (ILP) förbättrar behandlingsresultatet hos patienter med in-transit metastaser från malignt melanom. Patienter randomiseras till att dagen före ILP erhålla en infusion med nivolumab 480mg eller placebo.
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt/cytologiskt bekräftad in-transit metastas från malignt melanom, ECOG 0-2, ålder ≥18 år, mätbar sjukdom med minst en metastas ≥ 5mm
Gravid eller ammande, hjärtsjukdom, lungsjukdom, njursjukdom, leversjukdom, autoimmun sjukdom, aktiv infektion, immunsupprimerande läkemedel, vaccination med levande vaccin, konkomittant behandling med immunterapi/cytostatika utanför studieprotokollet.
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Therese Bengtsson (2019-12-12)

Tillbaka till listan