Inloggad som:

avslutad_LUME-Meso

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_LUME-Meso
Nintedanib-mesoteliom - En dubbelblindad, randomiserad, fas II/III studie med nintedanib i kombination med cytostatika (följt av fortsatt nintedanib monoterapi) jämfört med placebo i kombination med cytostatika (följt av fortsatt placebo monoterapi) för behandling av patienter med malignt pleuramesoteliom (lungsäckscancer) som inte kan opereras.
Double blind, randomized, multicentre, phase II/III study of nintedanib in combination with pemetrexed/cisplatin followed by continuing nintedanib monothrerapy versus placebo monotherapy for the treatment of patients with unresectable malignant pleural mesothelioma.
PLACEHOLDER
Patienten behandlas med Cisplatin/Alimta som kombineras med Nintedanib eller placebo (kapsel). Tumörutvärdering med CT-thorax/buk var 6:e vecka.
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt konfirmerad MPM (malignt pleuramesoteliom), subtyp epitheloid, ej aktuell för operation, mätbar tumör enligt modifierad RECIST, ingen tidigare ”första linjens behandling" för MPM, PS 0-1.
Aktiva hjärnmetastaser, annan malign sjukdom senaste 3 åren. Tumören nekrotisk eller växer nära stora blodkärl tex övre hålvenen eller lungartär. Antikoagulantia beh i terapeutiskt syfte, icke adekvat blodstatus, lever- eller njurfunktion hepatit B el. C. Pat. med symtomatiska neuropatier.
Behandling
Fas 2-3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-02-05)

Tillbaka till listan