Inloggad som:

Nex-18

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Nex-18
En pilotstudie för att mäta farmakokinetik, tolerabilitet och säkerhet för en ny formulering av azacitidin, Nex-18a, för att behanndla MDS, KMML eller AML
An open pilot study to assess the pharmacokinetics, tolerability, and safety of NEX-18a given as a subcutaneous injection for the treatment of intermediate 2 or higher-risk Myelodysplastic Syndromes (MDS), Chronic yelomonocytic leukemia (CMML), or Acute Myeloid Leukemia (AML)
PLACEHOLDER
Studien undersöker en ny formulering av läkemedelssubstansen azacitidin (NEX-18a) i patienter. Studiens syfte är att undersöka säkerheten och toleransen av NEX-18a, samt hur den tas upp i kroppen och hur länge den finns kvar där. Vidaza (azacitidin) är idag en standardbehandling för patienter med MDS, KMML eller AML. Vidaza bryts ner väldigt snabbt och behöver administreras på sjukhus varje dag under 4 eller 5 dagar var fjärde vecka, vilket kan vara både tidskrävande och påfrestande. Företaget Nanexa har utvecklat en ny formulering av azacitidin som baseras på ett nytt system att administrera läkemedel. Den nya formuleringen kallas NEX-18a. Läkemedelspartiklarna omges av ett skal som löses upp under en bestämd tid. Detta gör att läkemedlet kommer ut i kroppen med en långsammare hastighet, vilket gör att det inte bryts ner lika fort. En injektion av NEX-18a beräknas motsvara dagliga injektioner under 4 eller 5 dagar, vilket innebär en stor vinst för vården och patienten.
Mer information om studien för vårdgivare
Minst 6 behandlingscykler med Vidaza motsvarande 100 mg/m2 kroppsyta x5 för patientgrupperna MDS, KMML och AML. Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)- prestanda av graden 0,1 eller 2 Förbättring av laboratorievärden (hematologi och klinisk kemi) enligt klinisk praxis vid start av den
1. Deltagande i annan klinisk läkemedelsstudie 2. Annan cancersjukdom inom 5 år 3. Relevanta medicinska eller psykiatriska tillstånd 4. Missbruk 5. Patient bedöms ej lämplig enligt prövare
Behandling
Fas 1-2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-01-31)

Tillbaka till listan