Inloggad som:

avslutad_NEPTUNE

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_NEPTUNE
Studie av MEDI4736 och Tremelimumab) jämfört med standardbehandling (kemoterapi) vid lungcancer.
A phase III randomized , open-label, multi-center, global study of MEDI14736 in combination with Tremelimumab therapy versus standard of care platinum-based chemotherapy in first line treatment of patients with advanced of metastatic non-small-cell lung cancer (NSCLC).
PLACEHOLDER
Randomiserad fas III studie av konventionell kemopterapi vs kombinations immunterapi (PD-L1 hämmare durvalumab och CTLA4 hämmare tremelimumab) i första linjens behandling för stadium IV NSCLC. Kemoterapi ges enl lokala riktlinjer.Immunterapi ges var 4:e vecka ,4 kurer med kombinerad behandling.
Mer information om studien för vårdgivare
Stadium IV NSCLC behandlingsnaive (det går att få in pat efter adjuvant kemo eller kurativsyftande kemoradio om recidivet kommer >6 mån efter avslutad primärbeh. Nytt biopsimaterial (10 snitt),dvs biopsin skall ej vara äldre än 3 mån (OBS ej cytologi eller cell block). PS 0-1. Bra organfunktion.
EGFR mut + eller ALK transl +. Kombinerat NSCLC-SCLC. Tidigare cancer (inom 5 år) med excl av tumor in situ. Aktiv autoimmun sjukdom. Obehandlade och symptomatiska hjärnmetastaser. Pågående kortison beh. motsvarande > 10 mg prednisolone.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan