Inloggad som:

NeoGap (NEOGAP-CRC-01)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

NeoGap (NEOGAP-CRC-01)
A First-In-Human, Phase I/IIa Trial of the novel T cell Immunotherapy pTTL in Patients with Advanced Colorectal Cancer
A First-In-Human, Phase I/IIa Trial of the novel T cell Immunotherapy pTTL in Patients with Advanced Colorectal Cancer
PLACEHOLDER
En fas I/IIa studie av immunterapi med T-celler (pTTL), givet första gången till människa, till patienter med spridd tjock- och ändtarmscancer. Behandlingen ges endast vid ett tillfälle.
Mer information om studien för vårdgivare
>= 18 år Stadium IV kolorektalcancer Erhållit all etablerad medicinsk cancerbehandling eller behandling inte lämplig. Tumör eller metastaser tillgängliga för biopsi för NGS. Elektiv resektion av regionala lymfkörtlar möjlig (RLNs). Primärtumör ej opererad Primärtumör ej strålbehandlad
Signifikant kardiovaskulär eller pulmonell komorbiditet Medfödd eller förvärvad immunbrist Autoimmuna sjukdomar Okontrollerad CNS-metastasering Immunosuppression Tidigare I-O biverkningar >= grad 3 (ok om rechallenge utan biverkningar) Hepatit/HIV/syfilis
Behandling
Fas 1
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2024-01-10)

Tillbaka till listan