Inloggad som:

NEO-ACT

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

NEO-ACT
Fysisk träning under preoperativ cellgiftsbehandling för bröstcancer för att öka andelen patienter som får komplett tumörrespons: den randomiserade Neo-ACT studien
Physical exercise during neoadjuvant chemotherapy for breast cancer as a means to increase pathological complete response rates: the randomized Neo-ACT trial
PLACEHOLDER
-
Mer information om studien för vårdgivare
-
-
Omvårdnad
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Anita Björk (2023-09-11)

Tillbaka till listan