Inloggad som:

NEEDS

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

NEEDS
En randomiserad multicenterstudie avseende neoadjuvant kemoradioterapi och kirurgi, jämfört med definitiv kemoradioterapi och kirurgi endast vid behov, vid skivepitelcancer i matstrupen.
NEoadjuvant chemoradiotherapy for Esophageal squamous cell carcinoma versus Definitive chemoradiotherapy with salvage Surgery as needed.
PLACEHOLDER
Vid skivepitelcancer i matstrupen finns två botande behandlingsalternativ; neoadjuvant kemoradioterapi med planerad kirurgi respektive definitiv kemoradioterapi och kirurgi endast vid behov. NEEDS är en stor internationell randomiserad studie som direkt jämför dessa behandlingsalternativ.
Mer information om studien för vårdgivare
Histopathologically confirmed squamous cell carcinoma of the esophagus in locally advanced stages cT1 N+ or cT2-4a any N, M0. Technically resectable disease. Age ≥18 years and ≤80 years. Performance status ECOG 0-1. Adequate organ function.
M1. cT4b. Primary tumor not resectable without laryngectomy. Impaired renal, hepatic, cardiac, pulmonary or endocrine status. Subjects not considered likely to tolerate multimodality treatment with chemoradiotherapy followed by esophagectomy. Previous malignancies.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Anita Björk (2023-09-18)

Tillbaka till listan