Inloggad som:

NEEDS

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

NEEDS
En randomiserad multicenterstudie avseende neoadjuvant kemoradioterapi och kirurgi, jämfört med definitiv kemoradioterapi och kirurgi endast vid behov, vid skivepitelcancer i matstrupen.
NEoadjuvant chemoradiotherapy for Esophageal squamous cell carcinoma versus Definitive chemoradiotherapy with salvage Surgery as needed.
PLACEHOLDER
Vid skivepitelcancer i matstrupen finns två botande behandlingsalternativ; neoadjuvant kemoradioterapi med planerad kirurgi respektive definitiv kemoradioterapi och kirurgi endast vid behov. NEEDS är en stor internationell randomiserad studie som direkt jämför dessa behandlingsalternativ.
Mer information om studien för vårdgivare
-
-
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Lindhoff Larsson Anna (2022-12-01)

Tillbaka till listan