Inloggad som:

NAVIGATE

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

NAVIGATE
En fas 2-studie av typen "basket study" av den orala TRK-hämmaren larotrectinib hos forskningspersoner med tumörer med NTRK-fusion
A Phase 2 Basket Study of the Oral TRK Inhibitor Larotrectinib in Subjects With NTRK Fusion-positive Tumors
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att utvärdera effekt och säkerhet av larotrektinib hos patienter, 18 år eller äldre som har NTRK-fusionsdriven, solida tumören som är i lokalt avancerad eller metastaserad stadie.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter, 18 år eller äldre, med lokalt avancerad eller metastaserade solida tumörer och bekräftad NTRK-genfusion. Minst en mätbar lession enligt RECIST 1.1 och tidigare standardbehandling för tumörtypen eller enligt bedömning inte tolerera eller inte ha meningsfull nytta av standardbehandling.
Anticancer behandling inom 2 veckor från planerad studiebehandling samt kvarstående signifikant toxicitet från denna behandling Progression vid behandling av TRK hämmare. Symptomatiska eller instabila hjärnmetastaser.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2021-04-26)

Tillbaka till listan