Inloggad som:

avslutad_MyPal

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_MyPal
Randomiserad klinisk studie av MyPal-applikationen - ett elektroniskt vårdsystem för omhändertagande med patientrapporterade utfall bland vuxna patienter med hematologiska maligniteter (KLL och MDS
Randomized Clinical Trial of the MyPal ePRO-based Early Palliative Care System in Adult Patients With Hematologic Malignancies
PLACEHOLDER
Randomiserad klinisk studie av MyPal-applikationen - ett elektroniskt vårdsystem för omhändertagande med patientrapporterade utfall bland vuxna patienter med hematologiska maligniteter (KLL och MDS)
Mer information om studien för vårdgivare
Omvårdnad
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-09-26)

Tillbaka till listan