Inloggad som:

MyPal

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MyPal
Randomiserad klinisk studie av MyPal-applikationen - ett elektroniskt vårdsystem för omhändertagande med patientrapporterade utfall bland vuxna patienter med hematologiska maligniteter (KLL och MDS
Randomiserad klinisk studie av MyPal-applikationen - ett elektroniskt vårdsystem för omhändertagande med patientrapporterade utfall bland vuxna patienter med hematologiska maligniteter (KLL och MDS
PLACEHOLDER
Randomiserad klinisk studie av MyPal-applikationen - ett elektroniskt vårdsystem för omhändertagande med patientrapporterade utfall bland vuxna patienter med hematologiska maligniteter (KLL och MDS)
Mer information om studien för vårdgivare
Omvårdnad
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2021-11-14)

Tillbaka till listan