Inloggad som:

MR-DIVIDE

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MR-DIVIDE
Diffusionsviktad MR för att förutsäga behandlingsrespons vid stereotaktisk strålbehandling av CNS-metastaser.
Diffusion-weighted MRI to Predict Treatment Response in Stereotactic Radiotherapy of CNS Metastases
PLACEHOLDER
Studien kommer inkludera patienter med hjärnmetastaser av malign sjukdom aktuella för stereotaktisk (precisionsriktad) strålbehandling. I första hand önskar man undersöka om DIVIDE (Diffusional Variande Decomposition) på individnivå kan bidra med information utöver befintliga diffusionssekvenser.
Mer information om studien för vårdgivare
1) Patienter ordinerade stereotaktisk strålbehandling mot hjärna vid, där MR-bildtagning ingår i behandlingsförberedelserna. 2) Sammanhållen kvarvarande solid tumörkomponent på ≥10mm. 3) Ålder ≥18 år. 4) WHO-performance status 0-1.
1) Oförmåga att själv ta ställning till deltagande i studien. 2) Oförmåga att förstå svenska språket. 3) Skallbasnära metastaser. 4) Förväntad överlevnad mindre än 6 mån. 5) Tidigare strålbehandling mot samma lokal i hjärnan, d.v.s. aktuell behandling är en rebestrålning.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-10-19)

Tillbaka till listan