Inloggad som:

MORRIS

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MORRIS
Multimodal effektmonitorering av strålbehandling vid skivepitelcancer i huvud och hals, lunga, analkanal, matsrupe och livmoderhals - en förutsättning för personligt anpassad strålbehandling
Multimodal monitoring of radiotherapy response in squamous cell cancer (SCC) in head & neck, lung, oesophagus, anal canal and uterine cervix – a basis for personalised radiotherapy
PLACEHOLDER
Två PET-MR undersökningar, två biopsier och blodprover utöver rutin. Före strålbehandling och efter ca 1 vecka
Mer information om studien för vårdgivare
Obehandlad skivepitelcellscancer inför strålbehandling med/utan tillägg av cytostatika. Möjlighet att ta biopsier.
-
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Administrator (2018-02-14)

Tillbaka till listan