Inloggad som:

MonumenTAL-6

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MonumenTAL-6
En randomiserad fas 3-studie som jämför talquetamab i kombination med pomalidomid (Tal-P), Talquetamab i kombination med Teclistamab (Tal-Tec), och utredarens val av båda Elotuzumab, Pomalidomid och Dexametason (EPd) eller Pomalidomid, Bortezomib och Dexametason (PVd) hos deltagare med återfallande eller refraktärt myelom som har fått 1 till 4 tidigare behandlingslinjer inklusive en anti-CD38-antikropp och lenalidomid
Phase 3 Randomized Study Comparing Talquetamab in Combination with Pomalidomide (TalP), Talquetamab in Combination with Teclistamab (TalTec), and Investigator’s Choice of Either Elotuzumab, Pomalidomide, and Dexamethasone (EPd) or Pomalidomide, Bortezomib, and Dexamethasone (PVd) in Participants with Relapsed or Refractory Myeloma who Have Received an AntiCD38 Antibody and Lenalidomide
PLACEHOLDER
En studie som jämför Talquetamab Plus Pomalidomid, Talquetamab Plus Teclistamab och Elotuzumab, Pomalidomid och Dexametason eller Pomalidomid, Bortezomib och Dexametason hos deltagarna med återfall eller refraktärt myelom som har fått en anti-CD38-antikropp och lenalidomid
Mer information om studien för vårdgivare
Vara över 18 år vid tidpunkten för informerat samtycke. Dokumenterat multipelt myelom enligt kriterierna a: Multipelt meylom diagnos enligt IMWG diagnostiska kriterier b: mätbar sjukdom vid screening enligt bedömning av centrallaboratorium.
Om man uppfyller något av följande kriterier: kontraindikationer eller livshotande allergier, över-känslighet eller intolerans mot studieläkemedlet eller dess hjälpämnen. Ytterligare uteslutningskriterier hänförliga till specifika studieläkemedel inkluderar a: GPRCD5-riktad terapi eller pomalidomid.
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: Mirella Wahl (2024-03-12)

Tillbaka till listan