Inloggad som:

Modelle-001

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Modelle-001
En studie av Calciumfolinate och Arfolitixorin för att studera upptaget och påverkan på enzymaktivitet i levermetatstaser hos patienter med cancer i tjock-och ändtarm.
A Randomised Phase II Study Investigating Two Doses of Arfolitixorin Compared to Calciumfolinate Together With 5- Fluorouracil on TS Inhibition in Tumour and Adjacent Hepatic Tissue for Patients With Liver Metastases From Colorectal Cancer
PLACEHOLDER
Undersöka och jämföra den tumörhämmande effekten av Calciumfolinate och Arfolitixorin för att studera upptaget och påverkan på enzymaktivitet i levermetatstaser hos patienter med cancer i tjock-och ändtarm. Mätningar görs i blod, normal levervävnad och tumöromvandlad vävnad. Identifiera de gener som är viktiga för omsättning(metabolism) av läkemedel samt att bestämma styrkan i dessa geners uttryck(aktivitet) Kontroll i studien kommer att ske c.a 14 dagar före operation samt 1 vecka och 4 veckor efter operation.
Mer information om studien för vårdgivare
Minst 2 levermetastaser pga kolorektal cancer, ECOG 0-2, 18 år och äldre, Kvinnor måste vara sterila el postmenopausal, eller använda antikonceptionsmedel under och 3 månader efter beh. Män måste vara sterila eller använda antikonceptionsmedel under och 3 månader efter beh.
Samtidig behandling med annan anti-tumoral behandling inom 3 veckor före kirurgi. Intag av medicin som kan påverka folat och Vitamin b12 inom 30dgr före kirurgi, Hög risk för postop.leversvikt, graviditet, Känd överkänslighet för 5-FU och/eller calciumfolinate/Arfolitixorin
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-01-26)

Tillbaka till listan