Inloggad som:

MO41552

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

ROS1
MO41552
En randomiserad, oblindad, multicenter fas III-studie av entrektinib jämfört med krizotinib hos patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer med ROS1- genrearrangemang med och utan metastaser i centrala nervsystemet
A randomised, open label, multicentre, phase 3 study of entrectinib versus crizotinib in patients with locally-advanced or metastatic non-small cell lung cancer harbouring ROS1 gene rearrangements with and without central nervous system metastases
PLACEHOLDER
Syftet med denna studie är att jämföra effekterna, bra och dåliga, med entrektinib jämfört med krizotinib hos patienter med lokalt avancerad eller spridd icke-småcellig lungcancer med ROS1-genrearrangemang, inklusive patienter med hjärnmetastaser. I studien får därför patienterna behandling med antingen entrektinib eller krizotinib. Patienterna kommer att ta entrektinib eller krizotinib till dess att sjukdomen försämras. Studien innebär besök på kliniken var 8e vecka. Den totala tiden som en patient deltar i studien beror på hur väl sjukdomen svarar på behandlingen.
Mer information om studien för vårdgivare
- Minst 18 år gammal - Icke-småcellig lungcancer (stadium IIIB, IIIC eller IV) med ROS1-genrearrangemang - Ingen tidigare läkemedelsbehandling för lokalt avancerat eller spridd icke-småcellig lungcancer - Möjlighet att svälja kapslar hela - Tillräckligt goda blodvärden samt lever- och njurfunktion
- Deltagande i annan klinisk prövning - Tidigare läkemedelsbehandling för lokalt avancerat eller spridd icke-småcellig lungcancer - Allvarliga biverkningar av tidigare läkemedelsbehandling - Tidigare symtomatisk hjärtsvikt, sänkt förmåga hos hjärtat att pumpa blod eller vissa EKG-förändringar - Anna
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-04-21)

Tillbaka till listan