Inloggad som:

MO41552

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MO41552
En randomiserad, oblindad, multicenter fas III-studie av entrektinib jämfört med krizotinib hos patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer med ROS1- genrearrangemang med och utan metastaser i centrala nervsystemet
A randomised, open label, multicentre, phase 3 study of entrectinib versus crizotinib in patients with locally-advanced or metastatic non-small cell lung cancer harbouring ROS1 gene rearrangements with and without central nervous system metastases
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-10-03)

Tillbaka till listan