Inloggad som:

MK6482-015

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MK6482-015
Studie av belzutifan (MK-6482) för behandling av feokromocytom/paragangliom (PPGL) eller neuroendokrin bukspottskörteltumör (Pan-NET)
A Phase 2 Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Belzutifan (MK-6482, formerly PT2977) Monotherapy in Participants with Advanced Pheochromocytoma/Paraganglioma (PPGL) or Pancreatic Neuroendocrine Tumor (pNET)
PLACEHOLDER
Detta är en öppen fas II multicenterstudie för att utvärdera effekten och säkerheten av MK-6482 (belzutifan) när det ges som monoterapi hos forskningspersoner med avancerad Feo/PPGL eller Pan-NET.
Mer information om studien för vårdgivare
Nedan visas ett urval: PAD-verifierad metastaserad eller icke operabel Feo/PPGL/Pan-NET) Progressiv sjukdom konstaterad inom 12 månader före inklusion Välkontrollerat blodtryck (<150/90),vid Feo/PPGL Mätbar sjukdom enligt RECIST 1.1 >12 år Vid Pan-NET max tre linjers behandling
Annan malignitet Pågående syrgasbehandling Allvarlig hjärtsjukdom, hjärtsvikt NYHA klass III & IV, genomgången by-pass-kirurgi eller PTCA inom sex månader före inklusion Annan medicinsk behandling för tumören inom fyra veckor före inklusion PRRT eller MIBG inom tolv veckor före screening
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Susanne Zachau (2023-11-22)

Tillbaka till listan