Inloggad som:

MK2140-004

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MK2140-004
Phase 2 Open-label Clinical Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Zilovertamab Vedotin (MK-2140 earlier VLS-101) in Participants With Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma
Phase 2 Open-label Clinical Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Zilovertamab Vedotin (MK-2140 earlier VLS-101) in Participants With Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma
PLACEHOLDER
Studien syftar till att utvärdera effekt och säkerhet med zilovertamab vedontin (MK-2140) för patienter med recidiverande eller refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL). MK-2140 är hittills inte godkänt för rutinbehandling.
Mer information om studien för vårdgivare
18 år eller äldre, har DLBCL och genomgått minst 2 tidigare behandlingar inkl kemoterapi.
Har fått diagnosen PMBCL. Har genomgått organtransplantation vid någon tidpunkt. Har kliniskt signifikant (dvs. aktiv) kardiovaskulär sjukdom Tidigare känd levercirrhos. Har perifer neuropati > grad 1 vid screening. Har haft en andra malignitet, såvida inte potentiellt kurativ behandling har avsluta
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2023-10-23)

Tillbaka till listan