Inloggad som:

avslutad_MK-7902-004

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_MK-7902-004
En multicenter öppen fas 2-studie för att uppskatta effekt och säkerhet av Lenvatinib givet i kombination med Pembrolizumab till patienter med avancerat melanom som tidigare behandlats med en anti-PD-1/L1-produkt.
A multicenter, Open-label Phase 2 Trial to Assess the Efficacy and Safety of Lenvatinib in Combination with Pembrolizumab in Participants with Advanced Melanoma Previously Exposed to an Anti-PD-1/L1.
PLACEHOLDER
I denna studie undersöks om kombinationsbehandling med Pembrolizuman och Lenvatinib är associerad med kliniska effekter och säkerhet hos patienter med avancerad melanomsjukdom som tidigare behandlats med PD-1/L1-hämmare.
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt eller cytologiskt verifierat melanom, stadie III eller stadie IV, mätbar sjukdom vid CT eller MR som mäts med RECIST och tidigare behandlats med PD-1/L1-hämmare.
Diagnos av autoimmun sjukdom och tidigare eller pågående hepatit-infektion, eller annan känd progredierande sjukdom som kräver aktiv behandling.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-05-28)

Tillbaka till listan