Inloggad som:

avslutad_MK-7902-003

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_MK-7902-003
En dubbelblindad fas III-studie för att utvärdera effekt och säkerhet av pembrolizumab (MK-3475) och lenvatinib (E7080/MK-7902) jämfört med enbart pembrolizumab givet som första linjens behandling hos forskningspersoner med avancerar melanom
A Phase 3 Randomized, Placebo-controlled Trial to Evaluate the Safety and Efficacy of Pembrolizumab (MK-3475) and Lenvatinib (E7080/MK-7902) Versus Pembrolizumab Alone as First-line Intervention in Participants with Advanced Melanoma(LEAP-003)
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2021-11-15)

Tillbaka till listan