Inloggad som:

avslutad_MK-7339-007 AGENT

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_MK-7339-007 AGENT
Phase 2 Study of Olaparib in Combination with Pembrolizumab in Participants with Previously Treated, Homologous Recombination Repair Mutation (HRRm) and/or Homologous Recombination Deficiency (HRD)-Positive Advanced Cancer
Phase 2 Study of Olaparib in Combination with Pembrolizumab in Participants with Previously Treated, Homologous Recombination Repair Mutation (HRRm) and/or Homologous Recombination Deficiency (HRD)-Positive Advanced Cancer
PLACEHOLDER
Olaparib i kombination med pembrolizumab hos deltagare med tidigare behandlad, avancerad cancer med HRRm (mutation av homolog rekombinationsreparation) och/eller HRD (homolog rekombinationsdefekt)
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med olika diagnoser av icke-resektabel eller metastaserad solid tumör kan som tidigare har behandlats mot cancer med tecken på progress. Tumören behöver ha vissa genmutationer (HRRm (mutation av homolog rekombinationsreparation) och/eller HRD (homolog rekombinationsdefekt).
Patienter med bröst- och ovarialcancer som är BRACA muterade
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-11-06)

Tillbaka till listan