Inloggad som:

MK-6482-022

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MK-6482-022
A Multi-center, Double-Blind, Randomized Phase 3 Study to Compare the Efficacy and Safety of Belzutifan (MK-6482) plus Pembrolizumab (MK- 3475) Versus Placebo plus Pembrolizumab, in the Adjuvant Treatment of Clear Cell Renal Cell Carcinoma (ccRCC) Post Nephrectomy
A Multi-center, Double-Blind, Randomized Phase 3 Study to Compare the Efficacy and Safety of Belzutifan (MK-6482) plus Pembrolizumab (MK- 3475) Versus Placebo plus Pembrolizumab, in the Adjuvant Treatment of Clear Cell Renal Cell Carcinoma (ccRCC) Post Nephrectomy
PLACEHOLDER
En dubbelblind, randomiserad multicenterstudie i Fas 3 för att jämföra effekten och säkerheten av belzutifan (MK-6482) plus pembrolizumab (MK-3475) med placebo plus pembrolizumab som adjuvant behandling av klarcellig njurcancer (ccRCC) efter nefrektomi Patienter randomiseras 1:1 till antingen Pembrolizumab + Belzutifan eller Pembrolizumab + placebo.
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt eller cytologiskt bekräftad diagnos av RCC med klarcellskomponent enligt AJCC (8:e upplagan), med eller utan sarkomatoida egenskaper. Genomgått en nefrektomi och/eller metastasektomi ≤12 veckor före randomisering.
Genomgått en större operation, annat än nefrektomi plus resektion av redan existerande metastaser inom 4 veckor före randomisering. Tidigare systembehandling eller strålbehandling för RCC
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2023-10-24)

Tillbaka till listan